Paswoord vergeten?  
paragnost.nl - Paragnost - online paragnosten - paranormaal advies Home  |  Getuigenissen   |  E-mail Consult   |  Telefoon Consult   |  Foto Reading   |  Contact   |  Disclaimer   
 

Spirituele Hulplijn, verkrijg direct antwoord

betrouwbare en directe antwoorden van paragnosten Verkrijg betrouwbare en directe antwoorden op uw vragen
paragnosten via telefoon opbellen verkijg inzichten en antwoord van paragnosten via telefoon
verkijg inzichten en antwoord van paragnosten via e-mail
Disclaimer paranormale paragnosten Disclaimer paranormale paragnosten
 

Voordelen van een paragnost.nl-account

gratis paragnosten account 4 extra minuten gratis bij eerste oplading
Goedkoper bellen met paragnosten (vanaf 80cpm)
Veilige betaalmiddelen - Paragnost.nl Veilige betaalmiddelen zoals iDeal, Mastercard, Maestro, ...
  gratis Paragnost.nl account aanmaken
Disclaimer paranormale paragnosten

Disclaimer Paragnost.nl

Het is belangrijk deze disclaimer te lezen alvorens een consult aan te gaan met onze paragnosten. Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van Paragnost.nl zowel op de openbare webpagina's, mobiele webpagina's als op de webpagina's in de account.

Wanneer u een consult aangaat via telefoon of e-mail op Paragnost.nl, een account aanmaakt of een webpagina bezoekt, dan gaat u hierdoor akkoord met deze disclaimer.

Paragnost.nl - paragnostenplatform

De website Paragnost.nl fungeert enkel als ontmoetingsplaats van twee partijen (u als bezoeker van de website enerzijds en de zelfstandige paragnosten anderzijds). Wij proberen beschikbare paragnosten een online platform aan te bieden om zo hun diensten aan u te kunnen leveren en hun werkgebied te verruimen. We proberen zowel u als bezoeker, als de paragnost een platform aan te bieden dat gebruiksvriendelijk is op mobiel en op computer. De adviezen, hulp, raadgevingen, teksten, voorspellingen, readings... die de zelfstandige paragnosten u overmaken via telefoon, e-mail , mobiel, fotoreading of account,... zijn geheel voor hun rekening. U belt of mailt dus steeds met een zelfstandig paragnost op Paragnost.nl die voor eigen rekening werkt, en dus geen medewerker, personeelslid of bediende is van de website Paragnost.nl. U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige paragnosten wordt gevoerd en dat de medewerkers, eigenaars en initiatiefnemers van Paragnost.nl hier geen deel van uitmaken. Paragnost.nl laat niet elke paragnost zomaar toe op Paragnost.nl, wij screenen de paragnosten met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door hun eventuele onkunde, misstappen, overtredingen of enige schade die zij veroorzaken. Paragnost.nl kan geen garanties geven omtrent de tekst of het advies van de getoonde paragnosten. Paragnost.nl kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige paragnosten afleveren of niet (tijdig) afleveren. U kan de initiatiefnemers, eigenaars of medewerkers, webmasters van Paragnost.nl hiervoor dan ook niet verantwoordelijk stellen. Heeft u toch een probleem met een paragnost, dan zal u deze persoonlijk verantwoordelijk moeten stellen.

Tarieven

Belt u naar het nummer 0900 - 02 65 met 1 van de zelfstandige paragnosten dan kost dit 90 cent per minuut, belt de gebruiker naar het nummer 0903 - 416 39 met 1 van de zelfstandige paragnosten dan kost dit 150 cent per minuut. Het advies van de zelfstandige paragnosten kost 80 cent per minuut wanneer de gebruiker via de Paragnost.nl-account belt naar een lokaal nummer. Een vraag aan de zelfstandige paragnosten per e-mail kost 15 euro / vraag en antwoord en kan enkel via een Paragnost.nl-account tot stand komen. Indien de verbinding slecht is, dan ligt dit aan de verbinding van u of aan de telefoonverbinding van de zelfstandige paragnost. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden omdat een paragnost de telefoon vroegtijdig inhaakt, een slechte verbinding heeft, stil praat of de lijn bezet is. Een paragnost geeft aan het platform aan dat zij of hij vrij is om gebeld te worden. Wanneer u belt en u een keuze maaakt van een beschikbaar paragnost, dan verbinden wij u op dat moment door met de gekozen beschikbaar paragnost. Wij kunnen er niets aandoen als de paragnost op dat moment een privégesprek voert of niet opneemt. Hier ligt het niet kunnen tot stand brengen van een verbinding tussen u en de paragnost bij de paragnost zelf. Paragnost.nl is eveneens niet verantwoordelijk voor het wel of niet aanwezig zijn van zelfstandige paragnosten op de website op bepaalde tijdstippen. De zelfstandige paragnosten kiezen zelf hun werkuren / dagen en de aanwezigheid op de website Paragnost.nl. Wanneer een paragnost kiest om niet meer bij Paragnost.nl aan te melden, 2 maand op vakantie te trekken of 2 weken ziek is, dan hebben wij daar geen invloed op.

Aangekocht saldo in de Paragnost.nl-account kan worden gecrediteerd, behalve saldo die door Paragnost.nl gratis aan u werd toegewezen. Uw saldo is niet overdaagbaar aan derden.

Paragnost.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven van een account, e-mailconsult of de telefoontarieven in de toekomst te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe, maar we zullen dit nooit met terugwerkende kracht doen.

Uw gegevens

Paragnost.nl verbindt er zich toe uw gegevens, raadplegingen, e-mailconsults niet door te geven of te verkopen aan derden. Uw vragen via e-mailconsult worden enkel naar de betrokken paragnost doorgestuurd. Bij elke e-mailconsult, getuigenis, contactname... heeft u de mogelijkheid uw naam of een alias in te geven. Blijft u liever anoniem, geef dan een alias in of vul gewoon het woord anoniem in bij uw naam.

Getuigenissen

Getuigenissen op de website worden door bezoekers ingestuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, spellingsfouten of zinsconstructies van deze getuigenissen. Getuigenissen zijn bedoeld als appreciatie van u als gebruiker naar een paragnost toe. Het is niet de bedoeling om de getuigenis te gebruiken om paragnosten zwart te maken. Heeft u een klacht over een paragnost, dan kan u die via contact of klachtformulier indienen en zullen wij daar onderzoek naar doen en gevolg aangeven. Om deze redenen worden getuigenissen ook pas na goedkeuring door de webmaster op de website geplaatst. Wij zijn niet verplicht alle getuigenissen te plaatsen. Nietszeggende, heel korte, rascisitische of demigrerende getuigenissen worden standaard afgekeurd. Getuigenissen over een paragnost worden ook naar de betrokken paragnost toegestuurd.

Gezondheid, werk, keuzes in het leven

Gezondheid is uw belangrijkste goed in het leven. U kan steun vragen aan paragnosten, sommige stellen misschien een healing voor, maar loop nooit de dokter voorbij. Voor een therapie of een behandeling raadpleegt u altijd een dokter of specialist in een ziekenhuis. Informatie op Paragnost.nl vervangt geen medisch advies of bijstand bij concrete gevallen.  De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem / haar geraadpleegde pagina's, getuigenissen, adviezen van paragnosten,... en voor de gevolgen van het gebruik dat hij / zij maakt van deze informatie. U beslist altijd zelf over uw leven. U kan advies vragen aan een paragnost, maar uiteindelijk moet u de keuzes maken en de verantwoordelijkheid van uw keuzes dragen.

Online beschibaarheid

Paragnost.nl is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten of aanvallen van hackers.  Paragnost.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de (mobiele) website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,... Paragnost.nl heeft achter de schermen meerdere fulltime ICT-specialisten in dienst om alles vlot te laten werken en de gebruiksvriendelijkheid voor u steeds te verhogen. Heeft u een tip, merkt u iets dat niet goed werkt? Dan kan u dat steeds aan ons laten weten via het contactformulier.

Paragnost.nl bevat hyperlinks naar (mobiele) websites, apps, ... van derden en het staat de bezoeker natuurlijk vrij deze te raadplegen.  Paragnost.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau, inhoud van deze websites betreft. Internet staat niet stil en wij zijn niet bij macht om dagelijks alle hyperlinks en de inhoud van alle websites te gaan nalezen en controleren.   Paragnost.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de (mobiele) websites, apps, ... na het klikken op een hyperlink van Paragnost.nl. Paragnost.nl heeft geen controle over (mobiele) websites, apps, ... van derden of hyperlinks naar websites van derden. Wanneer Paragnost.nl een hyperlink legt naar dergelijke sites, betekent dit niet dat Paragnost.nl deze sites, inhoud of fotomateriaal heeft goedgekeurd.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op de (mobiele) website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, daghoroscopen, interactieve toepassingen, beeldmateriaal, lay-out, huisstijl… horen toe aan Paragnost.nl en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Paragnost.nl is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.  Paragnost.nl geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De gebruiker verklaart deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en gaat ermee akoord dat hij / zij aan deze disclaimer is verbonden. De gebruiker mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website Paragnost.nl. De gebruiker mag geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting / traffic voor de website Paragnost.nl te vormen.

       
  Copyright 2008 - 2023
© Paragnost.nl.
Microbel | Kwaliteit | Uw privacy | Site index | Klacht | Algemene voorwaarden | FAQ | Gratis horoscoop | paragnost worden | Top  
     
     
 
         
paragnost.nl - Paragnost - online paragnosten - paranormaal advies

Disclaimer paranormale paragnosten

TELETEKST paragnostenMobiele app

Paranormale paragnosten


Jouw toekomst


Reiki


Numerologie

Paragnost.nl


Relatie


Astrologie

Kaartlegging


Waarzeggen

Thema


Gratis horoscopen


Advies


Wicca