tarotkaart paragnost
icon-gi-ico-9

disclaimer paragnostenDISCLAIMER VAN PARAGNOST.NL

De disclaimer van Paragnost.nl is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website.


De disclaimer van Paragnost.nl is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website Paragnost.nl en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele versie,... zowel in als buiten de Paragnost.nl-account.

Wanneer u de telefoonlijnen van Paragnost.nl belt, gaat u eveneens akkoord met deze disclaimer. Door raadpleging van deze website of het bellen naar onze telefoonnummers aanvaardt u, de bezoeker dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Paragnost.nl kan de bepalingen van deze disclaimer op elke tijdstip steeds eenzijdig wijzigen. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, telefoon of e-mail opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

paragnostenZelfstandige paragnosten

Paragnost.nl werkt alleen met zelfstandige paragnosten en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als bezoeker van de website Paragnost.nl enerzijds en deze zelfstandige paragnost anderzijds. De inhoud van de consults die de zelfstandige paragnosten maken via telefoon, e-mail , account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met deze paragnost op Paragnost.nl dan brengen wij u alleen in contact met deze zelfstandige paragnost. U belt of e-mailt dus niet met een medewerker van Paragnost.nl. U verklaart zich akkoord met het feit dat reviews, adviezen, omschrijvingen, mailsessies en een telefoonadvies of een fotoconsult enkel tussen u en zelfstandige paragnosten worden gevoerd en dat wij van Paragnost.nl hier geen deel van uitmaken.

Paragnost.nl is niet verantwoordelijk voor het aantal zelfstandige paragnosten op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige paragnosten zelf hun werkdagen en werkuren op de website Paragnost.nl kiezen. Paragnost.nl verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige paragnost die werd gecontacteerd.

Paragnost.nl vraagt de paragnosten om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun specialiteiten op paranormaal vlak. Wij controleren de paragnosten met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun profielpagina. Paragnost.nl kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde paragnosten. Paragnost.nl kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige paragnost aflevert of niet (tijdig) aflevert.

kosten paragnostenKosten telefoonadvies & mailsessie

Belt u als gebruiker naar het telefoonnummer 0909 8686 met onze zelfstandige paragnosten, dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 416 36 met zelfstandige paragnosten, dan kost dit 150 cent per minuut. Het advies van de zelfstandige paragnosten kost dit 1 credit per minuut wanneer u als gebruiker via de Paragnosten-account belt naar een lokaal telefoonnummer.

Met een Paragnosten-account belt u dus ook voor 90 cent per minuut maar gaat u pas betalen vanaf het moment dat u verbonden bent met een paragnost. De luistertijd, wachttijd en selecteertijd is met een account dus geheel gratis.

Nog goedkoper bellen? Dat kan! U ontvangt extra belminuten indien u hogere betalingen doet met uw account of gebruik maakt van onze tijdelijke ledenacties.

Wanneer u advies of een vraag stelt aan de zelfstandige paragnosten per e-mail kost dit 15 euro / vraag en een mailsessie kan enkel via een Paragnosten-account tot stand komen.

Paragnost.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven van een mailsessie of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Aangekochte credits in de Paragnost.nl-account kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van de website. U kan dit doen via uw account, behalve voor credits die door Paragnost.nl gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Heeft u zelf nog geen account en wenst u te genieten van een goedkoper tarief? Registreer dan hier gratis.

werking paragnostenWerking en beveiliging

Wij doen er alles aan om de website Paragnost.nl steeds raadpleegbaar te maken, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten. Paragnost.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Onze website draait op beveiligde servers en is raadpleegbaar via https en bovendien voorzien van een SSL certificaat voor het versleuteld doorgeven van informatie en gegevens.

informatie paragnostenGrootste zorgvuldigheid aangeboden informatie

De pagina’s, inhoud, horsocopen, tarotkaarten, reviews, adviezen, omschrijvingen, mailsessies... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door Paragnost.nl met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige paragnosten worden aangewend. Paragnost.nl geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via Paragnost.nl wordt aangeboden. Daarom wijst Paragnost.nl alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, reviews, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, reviews, horsocopen, adviezen van paragnosten,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

hyperlinks paragnostenHyperinks partners

Paragnost.nl bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer Paragnost.nl een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat Paragnost.nl deze site heeft goedgekeurd. Paragnost.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft. Paragnost.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. Paragnost.nl heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

akkoord paragnostenAkkoord met disclaimer bij gebruik

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website Paragnost.nl. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website Paragnost.nl overbelast.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, reviews, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, … horen toe aan Paragnost.nl en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Paragnost.nl is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.paragnostenONZE PARAGNOSTEN

Onze integere paragnosten staan klaar voor u, zij kunnen u info verschaffen over uw toekomst. Wilt u weten wat u te wachten staat op het gebied van levenspartner, soulmate, huisdieren, geld of geluk?

Bel vandaag met een paragnost en kom nog meer te weten over je toekomst.


TOP